Fasádne doplnkové lišty

ROYAL SIDING FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  » Fasádne doplnkové lišty

  • Doplnkové lišty
    Doplnkové lišty

Doplnkové lišty sú vyrobené z nemäkčeného PVC.

Tvoria neoddeliteľnú časť k fasádnemu obkladu. Vyrábajú sa v rôznych profiloch aj ich určenie je špecifické.

Štartovacia lišta                   na naštartovanie obkladového systému

Ukončovacia lišta                na ukončenie obkladu

J lišta 1/2                               pre bočné, šikmé prípadne horné ukončenie obkladaných plôch, predovšetkým pre podhľadový systém

Vonkajší roh VOR               pre vonkajší roh steny

Vnútorný roh VNR             pre vnútorný roh steny

Rímsová doska RD             na obklad rímsovej dosky

Používanie doplnkového obkladu je dané technologickými predpismi a v ich súlade sa aj používajú v praxi pri obkladaní a zatepľovaní domov.

Doplnkový obklad je možné čistiť vodou s pridaním saponátu, technickým benzínom a inými vhodnými prípravkami.

Látky typu: acetón, toulén, benzén, chloroform a i. sú látky, ktoré narúšajú základný materiál a poškodzujú ho.

Rovnako nesmie byť vystavený ohňu nakoľko dochádza k deformácii obkladu.