Fasádny obklad

ROYAL SIDING FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  » Fasádny obklad

  • Royal siding
    Royal siding

Fasádny obklad je vyrobený z nemäkčeného PVC.

Vyrába sa v rôznych profiloch D4, D4D, D4,5D a i.(všetky vyrábané profily sa uvádzajú v cenníku).

Používanie fasádneho obkladu je dané technologickými predpismi a v ich súlade sa aj používajú v praxi pri obkladaní a zatepľovaní domov.

Fasádny obklad je možné čistiť vodou s pridaním saponátu, technickým benzínom a inými vhodnými prípravkami.

Látky typu: acetón, toulén, benzén, chloroform a i. sú látky, ktoré narúšajú základný materiál a poškodzujú ho.

Rovnako nesmie byť vystavený ohňu nakoľko dochádza k deformácii obkladu.