Konzultačná činnosť

Informácie získate:

  • www.mhfinal.sk
  • mhfinalsk@gmail.com

 

mobilné číslo 0903 527 741, 0903 250 373